Welkom op de website van

Boert Bewust

Samenwerking LTO Noord

Samenwerking LTO Noord en Boert Bewust

Al snel na de oprichting van Boert Bewust zijn we een samenwerking met LTO Noord
aangegaan. Dit tot grote tevredenheid van beide partijen. In de periode 2017 t/m 2021 hebben
LTO Noord en Boert Bewust op projectbasis intensief samengewerkt aan de uitrol van de
formule Boert Bewust. Boert Bewust is sinds april 2021 een zelfstandige stichting. Per 1 januari
2022 zijn LTO Noord en Boert Bewust overeengekomen om de samenwerking structureel voor
te zetten.

LTO Noord is de belangenbehartiger van boeren en tuinders in de negen provincies boven de
maas en kent een groot agrarische netwerk. Leden van LTO Noord hechten veel waarde aan de
verbindingen tussen boeren en tuinders en de samenleving. Als vereniging geeft LTO Noord
gehoor aan dit verzoek en streeft samen met haar leden naar meer begrip en waardering vanuit
de samenleving voor de land- en tuinbouw. LTO Noord initieerde hiervoor het programma
Interactie met de samenleving’ waarin een verscheidenheid aan activiteiten wordt
georganiseerd. Zo wordt er actief ingezet op het sociale media platform ‘BoerenBuren’ en
worden er diverse initiatieven ondersteunt vanuit het servicepunt. LTO Noord vindt het ook
belangrijk dat boeren en tuinders de dialoog aangaan met hun omgeving. De uitgangspunten en
doelstellingen van het LTO Noord programma passen bij de doelen en ambities van Boert
Bewust. Daarmee is LTO Noord een passende partner om daar waar kan gezamenlijk projecten
te ontwikkelen of door te bouwen aan nieuwe Boert Bewust streken.

Samenwerking

LTO Noord helpt Boert Bewust (in-kind) bij acquisitie voor nieuwe projecten en bij het
versterken van haar communicatie. Boert Bewust biedt LTO Noord een systematiek en netwerk
van streken en ondernemers die gedreven en creatief werken aan de verbinding met de
samenleving. Hierdoor kunnen Boert Bewust en LTO Noord elkaar nog beter versterken. Ook
zien we in de praktijk dat Boert Bewust streken en LTO Noord afdelingen regelmatig met elkaar
samenwerken. De samenwerking uit zich bijvoorbeeld in bekende publieksacties zoals “Boeren
en tuinders pakken uit met kerst” en “Boeren en tuinders pakken uit in de zomer”. Deze acties
zijn georganiseerd door Boert Bewust, LTO Noord, ZLTO en Team Agro NL. Bij deze acties
blijkt de organisatiekracht, budget en het grote netwerk van LTO Noord in combinatie met het
enthousiasme en de ideeën vanuit de Boert Bewust streken een drijvende kracht achter het
succes.

Over LTO Noord

LTO Noord is de vereniging van en voor boeren en tuinders in de 9 provincies boven de Maas.
Een actieve vereniging die mee ontwikkelt en innoveert met de agrarische ondernemers. Als
belangenbehartiger voor de agrarische sector vormen wij de schakel tussen onze leden,
overheid, maatschappij en het bedrijfsleven. De vereniging bestaat uit 23.000 leden, met een
directe of indirecte betrokkenheid bij de agrarische sector. Daarmee is LTO Noord de grootste
en belangrijkste vertegenwoordiger van de agrarische sector in haar werkgebied.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.