Welkom op de website van

Boert Bewust

Waarom Boert Bewust?

Boeren en tuinders doen werk waar de hele Nederlandse samenleving trots op mag zijn. Zij doen dit met passie en produceren het voedsel op verantwoorde wijze en werken hard aan de ontwikkeling van hun bedrijf. Stichting Boert Bewust vindt het belangrijk dat de samenleving boeren en tuinders waardeert om hun werk en meer betrokken raakt bij de herkomst van hun voedsel. Het is daarom belangrijk dat ondernemers in de land- en tuinbouw contact zoeken met hun omgeving om te ervaren wat er speelt en belangrijk is.

Hoe dan?

Wij stimuleren boeren en tuinders om maatschappelijk verantwoord te ondernemen op een open en transparante manier. Gezamenlijk helpen we hen om hun omgeving op een innovatieve manier te betrekken bij hun bedrijf. Zodat er echte en open gesprekken ontstaan en meer wederzijds begrip. Door goede gesprekken op het erf te voeren en door échte’ verhalen te vertellen op social media en via verschillende activiteiten.

Maatschappelijk verantwoorde bedrijven

Boeren en tuinders met het Boert Bewust bedrijfslabel voldoen aan een certificering. Zij moeten minimaal 10 punten scoren op zaken die zij extra doen op hun bedrijf naast wat volgens de wet verplicht is. Alle deelnemers scoren punten op hun verbinding met de maatschappij. Daarnaast werken ze aan de uitstraling van hun bedrijf, het zorgvuldig omgaan met klimaat en energie, de gezondheid van dieren en aan de goede relatie met de samenleving. De certificering wordt iedere twee jaar opnieuw beoordeeld. Zo blijven de boeren zich ontwikkelen en werken ze aan het draagvlak in de maatschappij. Kortom, ze boeren bewust.

Stichting Boert Bewust

Stichting Boert Bewust ondersteunt de lopende streken en begeleidt streken in ontwikkeling. Zo zorgt Stichting Boert Bewust voor uitwisseling tussen de streken onderling en speelt de stichting in op de behoeftes van de streken.  Stichting Boert Bewust doet dit met hulp van de landelijke partners.

Stichtingsbestuur Boert Bewust

Wim Zaalmink – Voorzitter
Kees van Dijk – Stuurgroeplid met aandachtsgebied financiën
Antoon Kanis – Stuurgroeplid
Iris Bos – Stuurgroeplid met aandachtsgebied certificering