Welkom op de website van

Boert Bewust

Boert Bewust Score

Uitleg Boert Bewust Score

Al onze deelnemers halen een Boert Bewust Score; zo kun jij op hun bedrijfspagina zien vanaf wanneer ze deelnemen aan Boert Bewust en welke keuzes zij maken in hun bedrijfsvoering op allerhande maatschappelijke thema’s. De deelnemer kan punten scoren op zaken die zij extra doen op hun bedrijf naast wat volgens de wet verplicht is. De thema’s die worden behandeld binnen het scoren zijn:

1A    Diergezondheid en dierenwelzijn (indien van toepassing, sector afhankelijk)

Of

1B    Milieu (plantaardig) (indien van toepassing, sector afhankelijk)

  1. Duurzaamheid
  2. Natuur en landschap
  3. Beeld/ uitstraling
  4. Maatschappij/ imago sector

De Scoorders

De score wordt afgenomen door twee onafhankelijke scoorders die in dienst zijn van de Landelijke Stichting Boert Bewust. Nieuwsgierig wie onze scoorders zijn? Neem dan snel een kijkje op onderstaande link, waar Roxan en Milou zich graag aan je voorstellen en je meenemen in het score voor Boert Bewust.

Interview met Roxan en Milou

Sterren

Aan de te behalen punten binnen het thema zijn sterren gekoppeld. De sterren laten zien welke keuzes een deelnemer bewust heeft gemaakt binnen het te scoren thema. Wanneer een deelnemer opvallend bewuster,unieker, innovatiever etc. bezig is met een thema volgens de scoorder dan worden hiervoor drie sterren toegekend. De toekenning van drie sterren is dus echt aan de scoorder. Hierbij willen we nogmaals benadrukken dat één ster al laat zien dat de deelnemer extra bewuste stappen neemt op het te scoren thema, de sterren gaan dus niet over goed of fout, maar belonen de extra bewuste, unieke of innovatieve inzet op het te scoren thema.

De Herscore

De scores worden iedere drie jaar opnieuw uitgevoerd. Bij de herscore wordt gekeken naar de huidige score, die wordt opnieuw doorlopen en waar van toepassing aangepast. Parallel hieraan wordt er door middel van een opzichzelfstaande vragenlijst verder ingegaan op het thema Maatschappij. De reden om hier expliciet bij stil te staan binnen de herscore is om met de deelnemer te reflecteren op wat hij/zij heeft gedaan in de afgelopen jaren en waar liggen mogelijk nog kansen in de verbinding met de omgeving. Zo blijven onze deelnemers zich ontwikkelen en verantwoord ondernemen.

Het Deelnemersprofiel

In het deelnemersprofiel op de streek websites kun je als bezoeker het unieke verhaal van elke boer of tuinder lezen. Ook kun je eventueel een kijkje nemen op de website of social media pagina van het bedrijf en ook kun je gemakkelijk vinden waar het bedrijf zich bevindt in Nederland. Ben je nieuwsgierig hoe de deelnemer scoort op een specifiek thema? Zie dan het voorbeeld hieronder.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Score procedure

Ondernemers die mee willen doen aan Boert Bewust, krijgen in afstemming met de coördinator van de streek eerst één van de scoorders op bezoek. Voorafgaand aan het scoringsbezoek krijgt de ondernemer het Algemeen scoreformulier opgestuurd. Het scoreformulier is zo opgesteld dat deze kan worden gebruikt voor alle sectoren. Het formulier is vastgesteld met input van een meelees groep die bestaat uit deelnemers uit verschillende streken en externe experts. Na de score maakt de scoorder in nauw overleg met de toekomstige deelnemer en de coördinator een informatieve tekst met het doel de deelnemer zo volledig mogelijk voor te stellen. Zoals eerder vermeld krijgen de deelnemers na drie jaar een herscore. Dit waarborgt dat de deelnemers zich blijven ontwikkelen als bewuste boeren en kunnen zij ook de nieuwe ontwikkelingen op het eigen bedrijf in het eigen verhaal op het deelnemersprofiel met jullie delen!

Heb je vragen over de Boert Bewust Score? Neem dan contact op met bestuurslid Iris Bos

 

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.