Welkom op de website van

Boert Bewust
22 september 2021

‘We gaan voor uitbreiding Boert Bewust streken’

ForFarmers ondertekende 21 september 2021 de overeenkomst van haar landelijk zilveren partnerschap van Boert Bewust. De veevoerfabrikant met hoofdkantoor in Lochem wil graag bijdragen aan de boer-burgerverbinding en gaat voor een grotere landelijke dekking van de Boert Bewust streken.

ForFarmers is sinds 2020 partner en heeft het afgelopen jaar diverse activiteiten in de streken en op landelijk niveau ondersteund. Met de huidige overeenkomst verstevigen beide partijen het partnerschap. Pieter Wolleswinkel, directeur ForFarmers Nederland ondertekende de overeenkomst voor drie jaar.

Een kernpunt van Boert Bewust is echte gesprekken tussen boeren en burgers stimuleren waarbij boeren zelf de activiteiten ontplooien. “Wij vinden het belangrijk om de deelnemende boeren van Boert Bewust te steunen in hun activiteiten voor burgers. Zichtbaarheid en draagvlak in de regio is immers van belang voor kennis over en het voortbestaan van het boerenbedrijf. De boer kan zelf het beste uitleggen hoe hij zijn melk, vlees, groente of eieren duurzaam produceert”, zegt Pieter Wolleswinkel.

De ondertekening vond plaats op Melkveebedrijf en IJsboerderij Ôans van familie Klaasses in Holten, al vier jaar actief lid van Salland Boert en Eet Bewust.

Structurele samenwerking
Voor zowel ForFarmers als Boert Bewust levert de samenwerking meerwaarde op. Hugo Bens, bestuurslid partnerschappen van de landelijke stichting: “Het afgelopen jaar hebben we fijn samengewerkt met ForFarmers. Zij ondersteunen naast landelijke, ook lokale activiteiten dus hoe actiever een streek des te hoger de bijdrage. Wij zijn blij dat ForFarmers kiest voor een structurele samenwerking zodat boeren en burgers meer samen kunnen beleven wat wij doen of kunnen doen op de boerenerven.”

De komende drie jaar gaat ForFarmers door als landelijk zilveren partner van Boert Bewust. “Landelijk is er overleg met een aantal nieuw op te zetten streken. Door gezamenlijke richtlijnen, trainingen en bijeenkomsten te organiseren blijven we het gedachtengoed uitdragen en wordt er landelijk nog meer ruimte gecreëerd voor meer betrokkenheid en dialoog met burger en daarbij de consument.

In de streken werkt Boert Bewust met lokale partnerschappen en overkoepelend met landelijke partners. Nieuwe partners zijn welkom om samen de verbinding met de maatschappij te optimaliseren.

 

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.