Welkom op de website van

Boert Bewust
20 mei 2020

Voorzitter Lisanne over verzelfstandiging

Lisanne Oskam over verzelfstandiging Boert Bewust

“Boert Bewust is van de deelnemers, van de streken. Dat is iets wat ik altijd in mijn achterhoofd houd wanneer wij als stichtingsbestuur bezig zijn met de verzelfstandiging van Boert Bewust. We werken zorgvuldig en proberen onze boeren en tuinders zo goed mogelijk aangehaakt te houden door ze regelmatig te consulteren en te laten reageren op onze ideeën. Het is van groot belang dat de deelnemers zich ook straks thuis voelen bij Boert Bewust.

Wekelijks overleg ik met het bestuur over de ontwikkeling die stichting Boert Bewust moet maken om zelfstandig te kunnen zijn. We staan daarbij voor lastige vragen: wie neemt straks de coördinatie van stichting Boert Bewust op zich, welke werkzaamheden zijn dat en hoe gaan we dat betalen als stichting? Welk bedrag kunnen we van onze deelnemers vragen en wat krijgen zij daarvoor terug? Op welke partners kunnen we rekenen en hoe ziet die steun er financieel uit?

Meedenken

De streken hebben het eerste voorstel van het stichtingsbestuur over een zelfstandig Boert Bewust kunnen bekijken. Ook de Raad van Advies is bijgepraat over onze plannen. Ik ben heel blij met alle feedback: gezamenlijk bouwen wij aan een zelfstandig Boert Bewust. Het eindpunt is nog niet in zicht en de activiteiten van Boert Bewust lopen door de coronacrisis ook nog vertraging op. Met de financiers vindt daarom momenteel afstemming plaats over verlenging van het project met een halfjaar, tot 1 maart 2021. Dat geeft ons voldoende tijd om Boert Bewust een sterke basis te geven voor de toekomst.”

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.