Welkom op de website van

Boert Bewust
9 juli 2018

Veel nieuwe streken in ontwikkeling

De laatste weken is er een hoop gebeurt in de streken. Iedere streek heeft op zijn manier weer nieuwe stappen gezet. Het is mooi om te zien dat iedere streek zijn eigen dynamiek heeft en een streek-eigen invulling geeft aan het concept. Tegelijkertijd is het belangrijk dat we de gezamenlijke koers blijven varen. Hoe divers ook, samen vormen we Boert Bewust. Daarvoor is afstemming en regelmatig contact van belang.

Er is behoefte aan meer uitwisseling tussen de streken in de vorm van kennis, ervaringen en ideeën. Op dit moment komen de verschillende streekteams 2 á 3 keer per jaar bij elkaar tijdens het afgezantenoverleg. Om de samenwerking tussen de streken verder te versterken zal in september het eerste coördinatorenoverleg plaatsvinden. Op deze manier hopen we de organisatorische krachten in de streken te bundelen, ook in aanloop naar het landelijke Boert Bewust Event dat in het laatste weekend van juni 2019 staat gepland. Een event waarmee we als Boert Bewust gezamenlijk naar buiten zullen treden.

Nieuwe streken gaan energiek van start!

Rijk van Nijmegen (en Maas & Waal) Boert Bewust is van start! Een ongelooflijk mooie mijlpijl waar hard voor is gewerkt. Zondag 1 juli werden de eerste twee borden onthuld.

In het Vechtdal is hard gewerkt aan het realiseren van een projectplan, welke nu is afgerond. Het streekteam presenteerde haar plannen donderdag avond 5 juli bij Aspergeboerderij Nijenhuis. Onder de ruim 40 aanwezige bevonden zich potentiële deelnemers, partners en enkele andere geïnteresseerden. Het streven is om 27 september Vechtdal Boert Bewust te lanceren tijdens de Vechtdaldag.

Achterhoek Liemers Boert Bewust sleutelt aan hun projectaanpak. Het is een groot gebied en het is daarom extra belangrijk om de organisatie op een goede manier in te richten. Het maken van de juiste keuzes is soms lastig, maar het plan krijgt steeds meer vorm. De werkgroep gaat met volle moed door en hoopt voor het einde van dit kalenderjaar van start te kunnen.

In de streken Rivierenland en IJsseldelta worden de eerste stappen gezet richting een werkgroep. Afgelopen 14 juni organiseerde we samen met de gebiedscoöperatie een inspiratieavond voor ondernemers. Een goed bezochte avond. Op dit moment wordt geïnventariseerd wie de werkgroep gaan vormen. Ook in Rivierenland zijn twee kleinschalige bijeenkomsten georganiseerd en wordt er op dit moment een werkgroep gevormd. Beide streken hopen in de loop van de zomer aan de slag te kunnen gaan met het projectplan.

Ervaren krachten zijn een bron van inspiratie

Salland Boert en Eet Bewust, Kromme Rijn Boert en Teelt Bewust en Vallei Boert Bewust. Divers in naam en karakter, maar alle drie waardevolle teams waar de nieuwe streken van kunnen leren. Er worden regelmatig bijzonder mooie activiteiten georganiseerd om verbinding te maken met de samenleving. Fietstochten, diners, opendagen, obstacle runs, workshops en natuurlijk regelmatig een bord onthullingsfeestje.

Het netwerk van de streken groeit, zowel in deelnemers als in partners, agrarisch en niet-agrarisch. De samenwerking met partners zorgt ervoor dat de streken steeds meer verbonden zijn met en onderdeel zijn van het netwerk in de streken. De kern van het concept komt daarmee goed tot zijn recht.

Een compliment aan de streken hoe zij de nieuwe streken bijstaan met hun kennis en kunde. Een eenvoudig contact moment levert al zoveel goede input op! Regelmatig komen er vragen binnen uit nieuwe en bestaande streken. Hoewel iedere streek anders is en niet iedere aanpak werkt voor iedereen, we versterken elkaar. Gewoon, door te delen wat we doen. Op basis van de wensen, behoeftes en ideeën die opgehaald worden in de streken worden regelmatig handige sjablonen en tips gedeeld.

 

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.