Welkom op de website van

Boert Bewust
17 februari 2020

Boert bewust zorgt voor meer waardering agrarisch ondernemer

‘Boert Bewust zorgt voor meer waardering agrarisch ondernemer’ 

“We dragen Boert Bewust een warm hart toe”, vertelt Theodoor Bos, manager melkvoorziening bij Royal Bel Leerdammer. De melkproducent raakte al vroeg betrokken bij het initiatief toen sommige van hun melkveehouders zich aansloten bij de eerste Boert Bewust in de Gelderse Vallei.

Bos vindt het bewonderenswaardig hoe Boert Bewust is uitgegroeid tot een landelijke beweging. “Boert Bewust is anders dan andere duurzaamheidsprogramma’s. Het gaat niet zozeer om het behalen van technische doelen – zoals minder stikstof, minder uitspoeling – maar om de verbinding tussen boer en burger. En dát is hard nodig.”

Verbinding

Met steeds minder boeren in Nederland, komen steeds minder mensen in contact met boeren of op het boerenerf. Bos: “De kloof tussen consumptie en productie groeit, net zoals de onwetendheid over hoe eten wordt gemaakt. In Nederland kennen we het spreekwoord ‘onbekend maakt onbemind’, ik zeg vaak ‘bekend maakt bemind’. Boert Bewust levert een heel belangrijke bijdrage aan het bekend maken van het leven en werk van boeren, met als gevolg meer waardering voor de agrarische ondernemer. Dat ondersteunen we dus graag.”

In gesprek

Naast financiële ondersteuning, helpt Royal Bel Leerdammer ook bij activiteiten van Boert Bewust. Bos: “Zo leveren we zuivelproducten aan de deelnemers van Boert Bewust tijdens hun winkelvloer-acties. Deelnemers gaan dan in gesprek met winkelende klanten over wat ze kopen en of ze weten hoe het gemaakt is. Heel waardevol.” Tijdens open dagen van deelnemers staat vaak het Leerdammer-springkussen op het erf en leveren we Leerdammer kaas om uit te delen.

Blijven stimuleren

Melkveehouders van Royal Bel Leerdammer worden door het bedrijf gestimuleerd deel te nemen aan Boert Bewust. De melkproducent besteedt er aandacht aan in hun magazine voor melkveehouders, maar prikkelt ook financieel: Melkveehouders krijgen bonuspunten in het duurzaamheidsprogramma ‘Duurzaam Leerdammer’ wanneer ze deelnemen aan Boert Bewust. Bos: “Waar onze melkveehouders actief zijn, zien we Boert Bewust streken ontstaan. Een goed teken”. Namens Royal Bel Leerdammer heeft Roelof Wijma, programmaleider Duurzaam Leerdammer, zitting in de Raad van Advies van Boert Bewust. Bos: “Boert Bewust en Royal Bel Leerdammer versterken elkaar en dragen er samen aan bij om de melkveehouderij op een positieve manier in beeld te brengen.”

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.