Welkom op de website van

Boert Bewust
19 april 2018

Vallei Boert Bewust is klaar voor volgende stap

Deelnemers van Vallei Boert Bewust (VBB) kwamen in november bij elkaar tijdens een serie goed bezochte huiskamerbijeenkomsten waarbij bijna alle deelnemers aanwezig waren. Onder leiding van René Schepers werd nagedacht over een succesvol en energiek vervolg van Vallei Boert Bewust.

Tijdens de bijeenkomsten kwam naar voren dat de deelnemers van Vallei Boert Bewust het label na drie jaar nog steeds een warm hart toe dragen en een gemiddeld cijfer van 7,5 geven. Daar is de stuurgroep erg blij mee. Met name de goede uitstraling naar buiten toe wordt door de boeren en tuinders gewaardeerd. Hierdoor kan de samenleving zien wat voor een prachtig beroep de deelnemers hebben. De wens om het eerlijke verhaal naar buiten te brengen en de kloof tussen boer en de samenleving te overbruggen leeft nog steeds, zo bleek uit de bijeenkomst.

Daarnaast zijn er ook kritische geluiden. Het is goed om die met elkaar te benoemen en te kijken hoe VBB deze input kan gebruiken om door te ontwikkelen. Na drie jaar zijn deelnemers namelijk toe aan vernieuwde persoonlijke verbinding met Vallei Boert Bewust. Ze willen graag meer reuring in de vorm van activiteiten en nieuwsmomenten waardoor ze de saamhorigheid goed voelen en kunnen ervaren dat ze trotse en actieve deelnemers van VBB zijn. Door VBB op andere manieren zichtbaar te maken in de samenleving ontstaat er een win-winsituatie voor zowel de boer als burger.

Terug naar de basis en dan vooruit

Vallei Boert Bewust wil zich doorontwikkelen om het gedachtengoed nog meer uit te dragen naar de samenleving om ons heen . Hoe? Tijdens de bijeenkomst deelden de deelnemers vol enthousiasme allerlei ideeën om meteen aan de slag te kunnen. René Schepers daagde de deelnemers daarbij uit om terug naar de basis te gaan: Wat betekent deelname aan Vallei Boert Bewust voor je en wat wil je dat het je brengt? Met deze input is de stuurgroep aan de slag gegaan.

VBB 2.0

René begeleidt de stuurgroep de komende tijd om met de deelnemers een nieuwe aanpak uit te proberen. “We merken dat de activiteiten die door deelnemers zelf zijn georganiseerd meer leven en dat ze actiever worden gedragen,” vertelt coördinator Marieke Everhardus. “Er is veel verbondenheid met de eigen gemeenschap. In kleine groepen samenkomen wordt als prettig ervaren.” Daarom gaan de deelnemers in groepen aan de slag met de organisatie van een activiteitenprogramma.

“We zien dit jaar als een pilotjaar voor VBB 2.0 en gaan rustig opstarten zodat alle deelnemers zelf kunnen bepalen wanneer ze aanhaken.” Op zeer korte termijn worden de nieuwe visie en plan van aanpak toegelicht tijdens vier vervolgbijeenkomsten in de Vallei.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.