Welkom op de website van

Boert Bewust
11 november 2021

Boerenerfsessie

Afgelopen 14 oktober was de eerste Boert Bewust Boerenerfsessie bij de Maathoeve in Heeten. Een inspirerende brainstormsessie met partners van Boert Bewust, coördinatoren en afgezanten. De dag werd afgetrapt met in de ochtend het afgezantenoverleg. Na lange tijd zagen we elkaar weer fysiek. Tijdens een interactieve vergadering werden alle initiatieven uit de streken met elkaar gedeeld en werden er verschillende nieuwe ideeën met elkaar gedeeld, maar ook uitdagingen die spelen in de streken voor elkaar gepitcht.

Het middagprogramma stond in het teken van de boerenerfsessie. Samen met onze partners De Heus, Royal Bel Leerdammer, ForFarmers en ABAB Accountants en Advies brainstormden we aan de hand van vijf stellingen over verschillende vraagstukken die raken aan Boert Bewust. De volgende stellingen zijn behandeld:

  1. Door het unieke concept van Boert Bewust is het makkelijk om deelnemers te werven.
  2. Iedere boer kan Boert Bewust boer worden.
  3. Zonder partners heeft Boert Bewust geen bestaansrecht.
  4. Het trainen van deelnemers in het vertellen van hun verhaal is belangrijk, daarom moeten deelnemers minimaal 1 training per jaar volgen.
  5. Door mijn deelname en/of bijdrage aan Boert Bewust is het gat tussen de boer en burger verkleind zowel lokaal als landelijk.

Na afloop van de brainstorm deelde elk groepje de verkregen inzichten op basis van de behandelde stellingen met de rest van de groep. Vele verschillende geluiden klonken; ”het unieke concept van Boert Bewust kan meer gepromoot worden”, ”samen met partners zijn we onderdeel van de keten, het is belangrijk dat partners zich bij Boert Bewust aansluiten”, ”trainingen zijn van belang om vaardigheden te onderhouden”. Nuttige geluiden waar we als streken én het landelijke bestuur mee verder kunnen.

De middag werd afgesloten met een borrel en het afscheid van onze voormalig voorzitter Lisanne Oskam. Lisanne werd bedankt voor al haar inzet en kreeg vanuit  het bestuur, de streken en partners vele smakelijke streekproducten als cadeaus.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.