Welkom op de website van

Boert Bewust
11 augustus 2021

Royal Bel Leerdammer verlengt landelijk partnerschap

Royal Bel Leerdammer verlengt landelijk partnerschap

Royal Bel Leerdammer ondertekende 7 augustus 2021 de verlenging van haar landelijk gouden partnerschap van Boert Bewust. De Leerdammer kaasmaker geeft aan dat de noodzaak van verbinding tussen boeren en burgers de laatste drie jaar alleen maar groter is geworden.

In toenemende mate kijkt de maatschappij mee over de schouder van de boer. Boert Bewust zet zich in om de maatschappij van dichtbij te laten zien wat ze doen en hoe ze dat doen. “De boeren vertellen zelf het verhaal hoe ons eten gemaakt wordt; dat is de meest authentieke vorm. Dat zorgt voor draagvlak. Iets wat met de toenemende druk op het agrarisch gebied steeds belangrijker wordt”, zegt Arie Griffioen van Royal Bel Leerdammer.

6 cent extra opbrengst melk

Voor zowel de Leerdammer als Boert Bewust levert de samenwerking meerwaarde op. “Door Boert Bewust te steunen in hun doel om verbinding te maken tussen boer en burger en deze verbinding onderdeel te laten zijn van ons duurzaamheidsprogramma “Duurzaam Leerdammer” versterken we elkaar”, licht Arie Griffioen toe

Melkveehouders die leveren aan Royal Bel Leerdammer krijgen in het programma ‘Duurzaam Leerdammer’ bij deelname aan Boert Bewust 6 punten. Dat kan 6 eurocent per 100 kilogram melk extra opleveren.

Langdurige samenwerking

Als een van de eerste landelijke partners van de stichting Boert Bewust verlengde Royal Bel Leerdammer haar partnerschap met drie jaar. Donderdag 7 augustus 2021 ondertekenden Arie Griffioen, Manager Milk Supply de overeenkomst. De ondertekening en de overhandiging van het partnerbord vond plaats op het melkveebedrijf van familie Hekkert in Vorchten. Zij zijn deelnemer van de in maart 2020 opgerichte streek IJsselvallei Boert en Eet bewust en leveren melk aan Royal Bel Leerdammer.

De komende drie jaar gaat Royal Bel Leerdammer door als landelijk gouden partner van Boert Bewust. “De afgelopen drie jaar is Boert Bewust doorontwikkeld en uitgebreid naar negen streken. Laten we vooral met elkaar het gesprek voeren zodat ook de burger weer geïnformeerd wordt over de bedrijfsactiviteiten. Alleen zo ontstaat een goede dialoog, wederzijds respect en meer betrokkenheid van consumenten bij hun voedsel. Wij zijn als landelijk bestuur blij met de verlenging van de overeenkomst”.

Grote behoefte verbinding

Hugo Bens, bestuurslid partnerschappen van de landelijke stichting: “De behoefte aan meer verbinding is groot. Dat blijkt weer uit het grote aantal bezoekers van de ‘Boeren en tuinders pakken uit zomereditie’. Wij zijn blij dat landelijke partners blijven investeren in meer verbinding tussen boeren en consumenten.”

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.