Welkom op de website van

Boert Bewust
9 april 2019

Raad van Advies denkt mee over toekomst

Raad van Advies denkt mee over toekomst

Het bestuur van stichting Boert Bewust wordt sinds eind 2018 bijgestaan door een Raad van Advies. Gevraagd en ongevraagd zetten zij hun kennis, netwerk  en ervaring in om Boert Bewust vooruit te helpen. “Centraal staat het strategische vraagstuk hoe Boert Bewust ná de projectfase verder kan”, aldus voorzitter van de Raad van Advies, Han Swinkels.

Waarom Han Swinkels (directeur HS Consultancy) toe is getreden tot de Raad van Advies van Boert Bewust? “Ik houd van initiatiefnemers, dat vind ik bij Boert Bewust. De stichting neemt het heft in eigen hand om boer en burger nader tot elkaar te brengen. Dat vind ik mooi.”

Affiniteit met land- en tuinbouw

Swinkels is zelf  actief als adviseur in de agrarische sector. “Wij hebben als Raad van Advies affiniteit en hart voor thema’s die spelen in de land- en tuinbouw”, aldus Swinkels. Naast Swinkels zijn de leden: Ron Methorst (lector plattelandsvernieuwing Aeres Hogeschool in Dronten), Roelof Wijma (programmaleider duurzame melkveehouderij  Royal Bel Leerdammer), Stevenvan Westreenen (directeur Van Westreenen adviseurs buitengebied) en Petra Doornenbal (gemeente Renswoude).

Kantelpunt

Han Swinkels voelt dat Boert Bewust op een kantelpunt staat. De projectfase van Boert Bewust loopt medio 2020  ten einde, dus ‘moet je nadenken over de vraag waar je naar toe wilt als stichting’. Een frisse blik is dan welkom, stelt Swinkels. “Met een mooie mix van verschillende mensen kunnen we het bestuur helpen doordenken.”

Dat begint met de welbekende ‘stip op de horizon’. “Waar wil je naartoe als organisatie? Met onze expertise kunnen wij gevraagd en ongevraagd adviseren en onze kijk geven op de toekomst van Boert Bewust in een bepaalde vorm.” Wat Swinkels in ieder geval niet wil doen is op de stoel van het bestuur gaan zitten. “Wij geven enkel onze mening, wat het bestuur daarmee doet is aan hen.”

Er is de komende tijd veel werk aan de winkel, vindt Swinkels. “De tijd is zo om en Boert Bewust moet aan veel denken. Hoe neem je bijvoorbeeld de streken mee in verdere ontwikkelingen en hoe blijf je voldoen aan je eigen eisen? Allemaal vragen die we het bestuur willen helpen beantwoorden. Daarmee kunnen we echt van meerwaarde zijn.”

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.