Welkom op de website van

Boert Bewust
19 april 2018

Ontwikkelingen in de streken

Boert Bewust is constant in beweging. Bestaande streken ontwikkelen zich steeds verder in hun organisatie en slagkracht en tegelijkertijd staan nieuwe streken in de startblokken. Door kennis, ervaring en ideeën uit te wisselen, bouwen we samen aan platform van verbinding. Lees hier wat er gebeurt in de nieuwe streken.

Vechtdal

In het Vechtdal wordt door een groep enthousiaste mensen hard gewerkt aan de ontwikkeling van het projectplan. Het plan is om deze voor de zomer klaar te hebben zodat er zo snel mogelijk gestart kan worden met het werven van deelnemers.

Achterhoek Liemers

In de Achterhoek en de Liemers trekken agrariërs uit beide gebieden samen op in één initiatiefgroep. Deze groep werkt op dit moment aan een plan van aanpak voor Boert Bewust Achterhoek Liemers. De streek wordt organisatorisch ingericht als één streek, maar zal naar verwachting voor de buitenwereld worden gepresenteerd als twee afzonderlijke streken. Op deze manier wordt de diversiteit en eigenheid van beide streken tot uiting gebracht.

Rivierengebied

In het Rivierengebied wordt op dit moment een team van enthousiastelingen bij elkaar gezocht. Naar verwachting kan deze groep in de loop van het voorjaar van start met het maken van een projectplan.

Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal

De streken Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal gaan beide van start met Boert Bewust. Beide streken worden aangestuurd vanuit Stichting Boert Bewust Zuid i.o. Op die manier wordt een efficiënte organisatie gecombineerd met verbondenheid en herkenbaarheid, zowel onder boeren en tuinders als bij de samenleving om hen heen. Op korte termijn gaan beide streken officieel van start. De websites staan achter de schermen klaar en worden de komende tijd gevuld met verhalen uit de streek. De eerste deelnemers staan op de planning voor certificering. Het land van Cuijk zit in de opstartfase en wil op termijn ook aansluiten bij deze streken.

Uitwisselen van kennis en ervaringen

Boert Bewust is altijd in beweging. Tijdens de opstart en ontwikkeling van de streken komen we soms een aantal hobbels tegen. Die zullen we samen moeten nemen. Belangrijk daarbij is dat we kennis, ervaringen en ideeën blijven uitwisselen. Op dit moment wordt gewerkt aan nieuwe werkvormen en sjablonen om de opstart van streken soepeler te laten verlopen en bestaande streken makkelijker te kunnen ondersteunen. De coördinatoren en initiatiefnemers van elke streek krijgen hiervoor toegang tot een beschermde omgeving op www.boertbewust.nl waar ze een ‘Toolkit voor de streken’ kunnen vinden. Input vanuit de streken helpt daarbij. Zo bouwen we samen aan Boert Bewust als platform voor verbinding.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.