Welkom op de website van

Boert Bewust
17 december 2020

Kerstgroet Lisanne: ‘Waardering voor tomeloze inzet en enthousiasme’

Ik kijk terug op een bijzonder jaar: 2020 was het laatste jaar voor Boert Bewust als project. Zowel de streken als wij als stichtingsbestuur hadden activiteiten op de agenda staan om Boert Bewust nóg beter op de kaart te zetten. Vanwege corona kon helaas veel niet doorgaan.

Desondanks ben ik geraakt door de weerbaarheid van de Boert Bewust-deelnemers: ik zie zoveel creatieve oplossingen voor coronaproof-activiteiten, zoals Boeren en tuinders pakken uit met kerst. Helaas worden wij ook nu weer overvallen door de noodzakelijke maatregelen van de lockdown en zal dit kerstevenement in aangepaste vorm plaatsvinden of helemaal afgezegd worden. Lees meer hierover verderop in de nieuwsbrief. Uiteraard begrijpen wij dit gezien de stijging van het aantal besmettingen, maar jammer dat we dit ondanks onze inspanningen en enthousiasme niet uit kunnen voeren zoals gehoopt. Vanwege de lockdown gaan ook in de eerste maand van het nieuwe jaar overleggen en het scoren zo veel mogelijk digitaal.

Zelfstandige organisatie
Het stichtingsbestuur heeft niet stilgezeten de afgelopen tijd. We zijn achter de schermen volop bezig met het neerzetten van een zelfstandige organisatie, financieel en bestuurlijk gezien. Per 1 maart is het écht zover en stellen we een landelijke coördinator aan voor stichting Boert Bewust. We nemen dan gedeeltelijk afscheid van LTO Noord Programma’s en Projecten. Ik zeg gedeeltelijk, omdat we de lijntjes niet helemaal doorknippen: Boert Bewust is bezig met de uitrol naar het Noorden en wordt daarin actief bijgestaan door Juul Smeets. Goed om te merken dat de animo en het enthousiasme onder de daar woonachtige agrariërs en tuinders groot is!

We hopen dat LTO Noord als partner verbonden blijft aan Boert Bewust en willen ze bedanken voor de fijne samenwerking tijdens dit project. Ook onze andere (financiële) partners willen wij graag bedanken: ForFarmers, Agrifirm, Royal Bel Leerdammer en provincies Gelderland en Overijssel. Dankzij jullie steun en hulp is Boert Bewust uitgegroeid tot een landelijk bekende stichting en een volwassen organisatie. Tijd om zelfstandig te worden, we hebben er zin in!

Ten slotte wil ik stilstaan bij onze deelnemers, streekbesturen en de coördinatoren. Zonder jullie tomeloze inzet en enthousiasme zou Boert Bewust niet zoveel impact kunnen hebben. Dank daarvoor.

Namens het stichtingsbestuur wens ik u allen prettige feestdagen en een gezond 2021!

Lisanne Oskam
Voorzitter Boert Bewust

N.B.
Medio volgend jaar stopt Lisanne Oskam als voorzitter en het jaar daarop zit het termijn van Jan Overeem erop. We zijn daarom op zoek naar twee bestuursleden. Iemand die zich gemiddeld 6 uur in de week wil inzetten om Boert Bewust verder te helpen ontwikkelen. Heb je belangstelling? Stuur ons een email met informatie over jouw achtergrond en een motivatie naar info@boertbewust.nl. Wil je meer informatie, dan kun je telefonisch contact opnemen met Jan Overeem 06 21 87 75 85 of via de mail jan@boertbewust.nl.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.