Welkom op de website van

Boert Bewust
17 februari 2020

IJsselvallei Boert en Eet Bewust stelt zich voor!

Volop bezig met het opzetten van een programma en met al twaalf enthousiaste deelnemers is IJsselvallei Boert en Eet Bewust de volgende streek die de burger meer wil betrekken bij het boerenleven. Voorzitter Evert-Jan Aalpoel en streekcoördinator Heidi Uenk over de uitdagingen en kansen in deze nieuwe streek.

Welkom IJsselvallei Boert en Eet Bewust! Hoe verloopt het opstarten van deze nieuwe streek tot nu toe?

Heidi Uenk: “Sinds in december de handtekening onder de oprichtingsakte van de Stichting is gezet, zijn we ontzettend druk. We concentreren ons momenteel op het vinden van partners die ons willen ondersteunen en natuurlijk nieuwe deelnemers. Op twee informatiebijeenkomsten kwamen veel belangstellende agrariërs af, een goed teken!”

Evert-Jan: “Al twaalf boeren mogen zich IJsselvallei Boert en Eet Bewust-deelnemer noemen en nog zeven boeren wachten op de scoorder. Eind maart vindt de eerste bordonthulling plaats. Als het zo doorgaat, halen we in 2020 zeker dertig deelnemers.”

De IJsselvallei beslaat een groot gebied, wat kenmerkt jullie?

Evert-Jan: “Verscheidenheid. De IJsselvallei is een groot, maar uniek gebied. We zitten aan de westkant van de IJssel, van Arnhem tot Zwolle en dus vind je een afwisselend landschap, van bos tot polder. Dat vertaalt zich naar verschillende ‘soorten’ boeren. Bij de eerste deelnemers zitten onder meer een kalverhouder, varkenshouder, groente- en fruitteler en melkveehouders. Dat biedt kansen voor de activiteiten.”

Heidi: “De dorpen en steden in de IJsselvallei hebben nog veel aandacht voor de historie van het gebied, je vindt hier nog veel streek- en boerderijmusea bijvoorbeeld. Daar zitten kansen voor ons, zo zijn we momenteel in gesprek met zuivelmuseum Erve IJzerman in Wapenveld om een arrangement te organiseren.”

Welke activiteiten staan al gepland?

Heidi: “De komende tijd staan heel veel bordonthullingen gepland in de IJsselvallei. Daarnaast willen wij in eerste instantie zoveel mogelijk aanhaken bij al bestaande evenementen, denk aan avondvierdaagsen en streekdagen.”

Wat is voor veel boeren doorslaggevend om deel te nemen aan IJsselvallei Boert en Eet Bewust?

Evert-Jan: “Boeren willen verbinding met de samenleving om te laten zien dat ze van waarde zijn. Ze weten dat er kritiek is en willen het echte verhaal vertellen over de herkomst van voedsel. Ik vind ook dat het hoort bij modern ondernemerschap: de bebouwde kom is nooit ver weg als je boert in de IJsselvallei. Geef je buren de kans om kennis te maken met jou en je bedrijf. Zelf ontvang ik al geregeld burgers, jong en oud. Het geeft mij iedere keer weer energie als ik na een goed en eerlijk gesprek begrip krijg voor mijn kant van het verhaal.”

Meer informatie

Mee informatie over IJsselvallei Boert en Eet Bewust? Deelnemen of samenwerken? Neem dan contact op door te mailen naar ijsselvalleiboerteneetbewust@gmail.nl.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.