Welkom op de website van

Boert Bewust
23 februari 2018

Grote belangstelling voor onthulling eerste Salland Boert en Eet Bewust bord in gemeente Zwolle

De stal van Hein en Wendy van Schooten was maandagmiddag niet alleen gevuld met de 130 overwegend roodbonte melkkoeien van de familie, maar ook met een bont gezelschap aan burgers, boeren en mensen uit het Sallandse bedrijfsleven. Iedereen was bijeengekomen om de feestelijke onthulling van het eerste bedrijfsbord van Salland Boert en Eet Bewust in de gemeente Zwolle bij te wonen.

Hein en Wendy van Schooten vinden het belangrijk om open te zijn over de sector en zoeken graag de verbinding met de samenleving. Daarom hebben zij zich aangesloten bij het project Salland Boert en Eet Bewust. Op uitnodiging van de projectgroep van Salland Boert en Eet Bewust, kwam niemand minder dan Annie Schreijer, Europarlementslid voor het CDA, het officiële gedeelte verrichten.

Annie Schreijer zet zich volop in voor het behoud van het gezinsbedrijf in de agrarische sector. Al jaren pleit zij voor waardering van de Nederlandse boer, zowel op nationaal als op internationaal niveau. Dit werd in haar overtuigende toespraak bekrachtigd.

Dat er ook een grote rol is weggelegd voor de agrarische sector om het platteland leefbaar te houden en een rol in te nemen op het gebied van toerisme en recreatie, benadrukte Tamara Toering van Marketing Oost. Een project als Salland Boert en Eet Bewust draagt zijn steentje hier aan bij.

Na de onthulling van het bord kregen belangstellenden een rondleiding over het mooie melkveebedrijf en was er een gezellig samen zijn in de stal, waarbij er mooie contacten zijn gelegd voor een succesvolle verdere uitrol van het project in heel Salland.

 

 

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.