Welkom op de website van

Boert Bewust
23 mei 2023

Door de ogen van de Boert Bewust Scoorder

Hoe gaat dat nu eigenlijk in zijn werk;

wij vroegen het Milou!

On my way!

Onderweg naar een score ergens in Nederland denk ik na over het bedrijf waar ik naar toe ga. Eenmaal in de buurt van mijn bestemming rijd ik door het agrarische landschap. Hier en daar een boerderij met ieder hun eigen verhaal, onderweg naar een agrariër met zo’n zelfde eigen verhaal. Vaak zijn dit melkveehouders maar de deelnemers variëren van kersentelers tot varkenshouders en alles daaromheen. Met slechts een naam, adres en bedrijfssoort die bij mij bekend zijn, rij ik het erf op. De ene keer een boerderij waaraan je de rijke geschiedenis kunt zien, andere keren een gemoderniseerd bedrijf.

De bekende boeren keukentafel

Een vriendelijk gezicht stapt op mij af, ik stel mij voor en we gaan zitten aan de voor mij bekende boeren keukentafel. Kort leg ik uit wat de bedoeling is van de score, de agrarisch ondernemer heeft zich ingelezen en formulieren klaargelegd. We gaan van start met het eerste thema: Diergezondheid & Dierwelzijn. Mooie, inspirerende verhalen komen boven tafel over vroeger, over nu, over dilemma’s maar altijd met een positieve noot. Want dat zijn de mensen die ik spreek, positief, enthousiast en vooruitstrevend! Verder met het formulier, want afdwalen gebeurt vaak door de inspirerende verhalen. Eerst een open vraag: hoe denk jij over duurzaamheid? Een lastig begrip volgens velen, ‘het is zo breed’. Een nadenkend gezicht volgt, en daarna een antwoord. Soms kort, soms lang en gaandeweg komen we tot een uniek verhaal.

Open en gesloten vragen

De open vraag wordt opgevolgd door gesloten vragen, dit zorgt voor meer duidelijkheid. Er komen nog wat toevoegingen en ook dit thema is ingevuld. Gaandeweg komt vaak de partner aan tafel zitten eventueel gevolgd door de kinderen. Soms nog klein, andere keren praten zij mee, gestimuleerd door hun ouders of uit zichzelf. De thema’s ‘Natuur & Landschap’, ‘Beeld/Uitstraling’ en ‘Maatschappij/Imago sector’ volgen. Onderwerpen die zo vanzelfsprekend lijken. Want hoe bijzonder is bijvoorbeeld een boom met nestkastje, een opgeruimd erf of je bedrijf open stellen voor bezoekers? Het zijn de vele kleine dingen die een ondernemer extra doet wat het bedrijf bijzonder maakt. Overal wordt er met zorg voor mens, dier, plant en omgeving gezorgd. Iedereen doet dit op hun eigen manier, met veel kennis en een achterliggende visie, overtuiging en dat alles op een flink dosis ervaring en motivatie.

Van toen naar nu

Het formulier is inmiddels ingevuld, tijd om een beeld te vormen bij het verhaal van de ondernemer. Een rondje over het bedrijf, bij het ene bedrijf makkelijker dan bij het andere bedrijf. Denk aan de vogelgriep, varkenspest en andere besmettelijke ziektes. Indien het kan gaan we naar binnen, op andere plekken kijk ik door een raam naar binnen. We lopen verder, langs een oude machine. Een verhaal over opa en oma komt naar boven. Hoe zij het bedrijf zijn gestart en wat er door hen is opgebouwd. Even later gaat het over de toekomst: plannen over optimalisering, uitbreiding, neventakken en opvolgers zijn mogelijke onderwerpen van gesprek.

Afsluiting en vervolg

We lopen weer terug naar het woonhuis, onderweg komen we verschillende dingen tegen waar ook uitgebreid over wordt verteld. Na ongeveer anderhalf uur zijn we rond! Ter afsluiting vertel ik de vervolgstappen. Ik stuur de uitwerking van de score op zodat er nog eens rustig naar gekeken kan worden voordat het definitief is. Ik bedank de ondernemer voor zijn tijd en vervolg mijn weg naar het volgende bedrijf. Om nog 3 andere gedreven ondernemers te spreken. Aan het einde van de dag, onderweg naar huis denk ik na over de gesprekken die ik heb gehad. Daar heb ik alle tijd voor, totdat ik de oprit van onze eigen boerderij op rij. De vooruitstrevende ondernemers die ik spreek inspireren mij. Ongeacht de kennis die ik bezit over de agrarische sector leer ik bij elk bezoek weer iets nieuws en dat maakt het scoren voor Boert Bewust zo leuk!

 

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.