Welkom op de website van

Boert Bewust
8 oktober 2019

Denk mee over toekomst Boert Bewust

Denk mee over toekomst Boert Bewust

Wederom een streek die zich heeft aangesloten bij Boert Bewust, welkom IJsselvallei! Ik vind het iedere keer weer bijzonder dat zo veel boeren en tuinders hun vertrouwen stellen in, maar zich ook inzetten voor Boert Bewust. Gezamenlijk werken we aan wederzijds respect en meer betrokkenheid van consumenten bij hun voedsel. Dat doen we door de dialoog aan te gaan en activiteiten te organiseren, zo zijn al mooie verbindingen ontstaan. En dat is broodnodig, bleek ook op 1 oktober.

Stichting Boert Bewust staat achter de boeren en tuinders die hun stem hebben laten horen aan politiek en samenleving in Den Haag. Het bestuur was zelf niet aanwezig, maar zocht verbinding op andere manieren. Zo was ikzelf op een school om uit te leggen waarom boeren en tuinders actie voerden. ’s Avonds mocht ik meedoen aan het boerendebat op radio 1. Dat kun je hier terugluisteren. Wij blijven ons inzetten voor een open en eerlijk gesprek over de land- en tuinbouw.

Zelfstandig Boert Bewust

Ondertussen werkt het bestuur aan de verzelfstandiging van Boert Bewust. Na september 2020 zal er een zelfstandige organisatie moeten staan die werkt aan een goede relatie met de samenleving. Geen gemakkelijke opgave, maar we willen niet afhankelijk van subsidies blijven. Hoe we de verzelfstandiging gaan aanpakken, is nog niet in beton gegoten. Het bestuur denkt daar samen met de Raad van Advies over na en betrekt daarbij jullie en andere partners.

We onderzoeken bijvoorbeeld of we met andere programma’s en partijen kunnen voor bepaalde thema’s zoals voeding en dierenwelzijn. Met Boeren van Nederland, Wakker Boer, Aeres Dronten, NAJK en LTO Noord zijn we daarover in gesprek met het ministerie van LNV. Het zou mooi zijn als wij rond voedselveiligheid gesprekken op onze erven kunnen voeren, en Boeren van Nederland dit ondersteunt met ludieke filmpjes. Zo werken we vanuit onze eigen kracht aan een gezamenlijk verhaal. Dit werken we nu samen verder uit.

Denk mee

Het is geen gemakkelijke opgave, maar gelukkig weet ik dat we kunnen rekenen op de input van onze deelnemers uit de streken.  Dat bleek al tijdens de opfrisavonden in september met de streekcoördinatoren. Maar ik nodig alle deelnemers van Boert Bewust uit om mee te denken: hoe zien jullie Boert Bewust en hoe zien jullie haar toekomst? Welke kansen zie je voor financiële partnerschappen?

Denk mee en mail naar info@boertbewust.nl

PS: Bekijk ook de vacature die we op dit moment hebben in het bestuur voor de portefeuille ‘Financiële Partners, Financiering en verdienmodellen’.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.