Welkom op de website van

Boert Bewust
8 november 2021

Boert Bewust score in een ander jasje

Sinds medio mei/juni is Iris Bos bij de landelijke Stichting Boert Bewust aan de slag gegaan als Portefeuillehouder Score. De afgelopen periode heeft Iris gebruikt om te kijken of we de scoreformulieren in een ander jasje kunnen steken. Doelstelling daarbij is om met behulp van de scoring nog meer boven water te krijgen wat de deelnemers van Boert Bewust drijven binnen hun bedrijfsvoering.

In de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de nieuwe scoreformulieren. Per thema wordt er een kleine verzameling van vaste vragen gesteld met daarnaast meer ruimte om open vragen te stellen en dus echt dialoog te creëren aan de keukentafel. Daarbij is ook de herscore onder de loep genomen. De herscore gaat nu sterker in op het thema “Maatschappij” en ook hierin is het doel om dialoog te creëren en in beeld te krijgen wat de Boert Bewust deelnemer allemaal onderneemt.

Om bovenstaande in de praktijk tot uitvoer te brengen, hebben we onlangs twee nieuwe scoorders aangenomen: Roxan en Willemien stellen zich graag voor. Wij willen onze scoorder Marleen Rebel via deze weg bedanken voor haar inzet. Marleen draagt momenteel haar scoorders-stokje over aan Roxan en Willemien. Iris: “Ik heb Marleen leren kennen als een bevlogen, enthousiaste dame die ook actief heeft meegedacht over de nieuwe manier van scoren. Marleen bedankt!”.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe score/herscore formulieren. Het doel is om de formulieren in de loop van het eerste kwartaal van 2022 uit te rollen.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.