Welkom op de website van

Boert Bewust
25 september 2019

Boert Bewust breidt uit naar Noord-Nederland

Pilot Boert Bewust in Noord-Nederland

Boert Bewust breidt uit naar Noord-Nederland. De stichting ziet onder boeren in Groningen, Friesland en Drenthe animo voor het concept. In samenwerking met LTO Noord regio Noord wordt een pilot ontwikkeld om de mogelijkheden per provincie te verkennen voor het opzetten van één of meerdere streken Boert Bewust. Nieuwe Oogst besteedde er aandacht aan in de krant van 20 september.

LTO Noord regio Noord is blij met de mogelijke komst van Boert Bewust naar het Noorden. LTO Noord-bestuurder Brenda Timmerman: ‘Boeren moeten hun verhaal positief blijven uitdragen. Ik vind het zorgelijk wat er nu allemaal over de sector wordt gezegd. De ondernemers krijgen overal de schuld van. Dat is hun grootste ergernis. We moeten echter niet wegkwijnen in het negatieve, maar positief blijven denken en de eigen sector promoten’.

Nieuwe streken

Boeren willen verbinding met de maatschappij en het eerlijke verhaal over de herkomst van voedsel vertellen, weet voorzitter Lisanne Oskam van stichting Boert Bewust. Wekelijks treden er boerenbedrijven toe tot één van de acht streken die er momenteel zijn in Overijssel, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant. Met de komst van IJsselvallei Boert Bewust ontstond onlangs nog een nieuwe streek.

Oskam heeft in de afgelopen vijf jaar veel mooie voorbeelden gezien van verbinding tussen boeren en tuinders en maatschappij. Zoals bijvoorbeeld het bezoek van iemand van Animal Rights aan een intensieve veehouder. ‘Dat gebeurde op een heel respectvolle manier, zonder elkaar te veroordelen. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, het doel is om elkaar beter leren te begrijpen.’ Waar het enkele jaren terug vooral eenrichtingsverkeer was door de boer te laten vertellen, vindt stichting Boert Bewust het ook belangrijk dat de boer luistert naar de burger. ‘De wereld om ons heen verandert namelijk snel.’

Training in communicatie

Uit onderzoek blijkt dat een burger heel graag op het boerenerf is, maar dat boeren niet altijd het gesprek weten aan te gaan. Dat is de reden dat Boert Bewust communicatie- en social mediatrainingen aanbiedt. ‘Boeren zijn vaak te bescheiden. Ze mogen trotser zijn op wat ze doen. En dat mogen ze ook meer uitspreken naar de burgers’, zegt LTO Noord-bestuurder Timmerman.

Naast de boeren, worden stakeholders als natuurorganisaties, provincies, gemeenten en recreatiebedrijven ook betrokken bij de uitbreiding van Boert Bewust naar het noorden.

Bron: Nieuwe Oogst

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.