Welkom op de website van

Boert Bewust
17 december 2020

Bezoek de boer

Op de landelijke website van Boert Bewust en ook op alle streekwebsites is het voor bezoekers mogelijk om onder de kop ‘Bezoek de boer’ activiteiten op te zoeken die landelijk plaatsvinden of in de streek. Deze pagina geeft deelnemers de gelegenheid om hun producten en diensten aan te bieden aan bezoekers van de website van Boert Bewust, zowel landelijk als per streek. Op de landelijke website is het aanbod van alle streken samen te zien. Elke streek heeft een eigen pagina waarop deelnemers hun activiteiten kunnen aanmelden. Na het versturen van de gegevens moet de beheerder van de streekwebsite akkoord geven op de activiteit (en kan mogelijk zelf nog gegevens aanvullen/aanpassen). Pas na akkoord van de beheerder van de streekwebsite wordt de activiteit zichtbaar op de streekwebsite. Automatisch wordt deze daarna ook zichtbaar op de landelijke website. De indeling waaruit gekozen kan worden, is: dagrecreatie of dagje uit, vergaderlocatie, boerderijwinkel, zichtstal en overnachting. Hierin kan een bezoeker van de website zoeken door een filter aan te brengen op basis van streek en type activiteit.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.