Welkom op de website van

Boert Bewust
17 februari 2020

Al 150 deelnemers nemen deel aan trainingen

Deelnemers Boert Bewust aan de slag met eigen verhaal

Ook deze winter volgen weer veel deelnemers van Boert Bewust de communicatietrainingen die stichting Boert Bewust kosteloos aanbiedt. Al 150 boeren en tuinders werken via de workshops ‘Een goed gesprek begint bij jezelf’ en ‘Jouw actieplan voor verbinding met je omgeving’ aan betere boer-burgerverbinding.

De twee trainingen worden door René Schepers van Wakker Boer gegeven en helpen de deelnemers bij het goed formuleren van hun verhaal. Wat kenmerkt je bedrijf? Wat wil je vertellen over je bedrijf en hoe krijg je de burger op het erf? Ook krijgen de deelnemers door de workshops handvatten om goed te communiceren met burgers.

De training ‘Een goed gesprek begint bij jezelf’ richt zich vooral op verbindend communiceren: hoe voer je een goed gesprek over je agrarisch bedrijf zonder direct in de verdediging te schieten of te veel in vaktaal te praten? Wilma Derks-Peters, van Rijk van Nijmegen en Maas en Waal Boert Bewust leerde afgelopen jaar door deze training een open en eerlijk gesprek voeren met bezoekers over haar varkenshouderij. Lees meer over haar ervaringen.

Met de workshop ‘Jouw actieplan voor verbinding met je omgeving’ werken de cursisten aan een plan om de omgeving bij hun bedrijf te betrekken: wat doe je nu al en wat kun je nog meer doen? Door deze training ontdekte Salland Boert en Eet Bewust-deelnemer Gerdien Bos de mogelijkheden voor boer-burgerverbinding op haar eigen bedrijf en leerde ze haar talenten ontwikkelen. Trainer René Schepers: “Ik zie gedurende de training heel veel mooie ideeën voor samenwerking ontstaan tussen deelnemers ontstaan, ik hoop dat ze dat na de training vasthouden.”

Deelnemers die meer informatie willen over de trainingen of deze willen volgen kunnen contact opnemen met de streekcoördinator.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.