Welkom op de website van

Boert Bewust
27 november 2018

Afgezantenoverleg: QR-codes, bedrijfsaansprakelijkheid, Boert Bewust Event en meer!

Dinsdag 30 oktober reisde een afvaardiging van de streken af naar Groesbeek voor het derde afgezantenoverleg van 2018. Als het afgezantenoverleg iets laat zien, dan is het wel dat Boert Bewust volop in beweging is!

Tijdens het afgezantenoverleg worden zowel streek overstijgende als streek specifieke vraagstukken op tafel gelegd. Het overleg is een knooppunt voor onderlinge verbinding tussen en met de streken van Boert Bewust. In deze fase, met nieuwe streken die aanhaken en het doorontwikkelen van het concept, is het hebben van een gezamenlijk vertrekpunt extra belangrijk. Of het nu gaat over financiën of het organiseren van een gezamenlijk event, je hebt elkaar nodig. In dit artikel geven we een korte impressie van het overleg.

QR-codes, bedrijfsaansprakelijkheid, Boert Bewust Event en nog veel meer…
Hoe zit het met bedrijfsaansprakelijkheid tijdens het organiseren van evenementen? In hoeverre zijn onze deelnemers en bezoekers hiervoor verzekerd? En kunnen we hier gezamenlijk iets voor regelen? Op dit moment wordt er uitgezocht of een collectieve verzekering tot de mogelijkheden behoort.

Het vernieuwen van de websites is in gang gezet, maar wat betekent dit voor de QR-codes op de bedrijfsborden? Blijven deze wel functioneren? Het effect verschilt per streek, maar dat er iets aan gedaan moet worden staat als een paal boven water. Binnenkort worden de niet meer werkende QR-codes vervangen met stickers. Net gestarte streken kunnen doorgaan met het drukken van de QR-codes, zij zijn namelijk al ondergebracht bij de nieuwe website host.

De landelijke stichting én de streken gaan in het laatste weekend van juni 2019 een landelijk Boert Bewust Event te organiseren met het thema: ’Het boerenleven, ervaar het selfie!’. De voorbereidingen gaan nu ook starten en keuzes gaan gemaakt worden.  Welke dagen van het weekend organiseren activiteiten? Heeft iedere streek hetzelfde programma of juist niet? Hoe organiseren we marketing en communicatie op landelijk en streekniveau? Bij wie ligt welke verantwoordelijkheid?

Keuzes waar goed over nagedacht moet worden. De streekcoördinatoren gaan dit samen met de landelijke stichting uitwerken. Dit doen zij in het coördinatorenoverleg dat afgelopen zomer in het leven is geroepen. Meer over het Boert Bewust Event volgt begin 2019.

Rondje langs de streken!
In het afgezantenoverleg is ook een  ‘rondje langs de streken’. Iedere streek krijgt de gelegenheid om de eigen vraagstukken, succesverhalen, ideeën en ontwikkelingente delen. Op deze manier vullen de streken elkaar aan én kan op sommige punten gezamenlijk actie worden ondernomen. Van deelname aan de techniekdagen, social media trainingen en aanschuifdiners, tot het werven van nieuwe deelnemers, het ontwikkelen van een instapkaart en het aanschaffen van een Boert Bewust foodstruck, er komt van alles voorbij! Een gezamenlijk overleg zorgt ervoor dat we de klok weer even gelijk kunnen zetten, maar bovenal geeft het een energie impuls aan de streken om weer aan de slag te gaan.

Kortom, Boert Bewust is volop in beweging!

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.