Welkom op de website van

Boert Bewust
21 juni 2021

ABAB nieuwe landelijke gouden partner

ABAB Accountants en Adviseurs is sinds kort officieel gouden partner van de landelijke Stichting Boert Bewust. Zowel de stichting als ABAB willen het contact met de omgeving verbeteren en ondernemers in de land- en tuinbouw stimuleren om contact te zoeken met hun omgeving.

De ondertekening van de partnerovereenkomst en de overhandiging van het partnerbordje vond op woensdag 16 juni 2021 plaats in het weiland tussen de koeien van familie Wientjes in Sint Anthonis, Boert Bewust deelnemer in het Land van Cuijk. Uiteraard onder het genot van een heerlijk glas koude melk!

ABAB werkt de komende drie jaar samen met Boert Bewust aan de verbinding tussen boeren, tuinders en de samenleving in eigen streek. Het doel van de samenwerking is agrarische ondernemers stimuleren om contact te zoeken met hun omgeving. Alleen zo ontstaat een goede dialoog, wederzijds respect en meer betrokkenheid van consumenten bij hun voedsel.

“Wij zien de uitdaging die er in de voedseltransitie ligt en willen een bijdrage leveren. Als boeren en burgers zich realiseren dat ze elkaar nodig hebben, helpen wij om aan verbinding te werken. We pakken samen deze handschoen op”, aldus Ronald Meijers, voorzitter Raad van Bestuur ABAB.

De landelijke stichting Boert Bewust, waaronder nu negen streken opereren, is blij met de nieuwe samenwerking. “Boert Bewust zet zich in om boeren in hun kracht te zetten. Dat kunnen we niet alleen. Daarom zijn we ontzettend blij met ABAB als gouden partner. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder; dat is onze wederzijdse overtuiging”, aldus beide heren.

Hugo Bens, bestuurslid partnerschappen van de landelijke stichting: “Wij zijn blij dat landelijke partners willen investeren in meer verbinding en betrokkenheid tussen boeren en consumenten. In de streken werken we met lokale partnerschappen en overkoepelend met landelijke partners. Wij blijven op zoek naar nieuwe partners om samen de verbinding met onze maatschappij te verbeteren. De behoefte aan betere verbinding is groot.”

 

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.