Welkom op de website van

Boert Bewust
5 december 2019

‘Het scoren is een hulpmiddel voor je eigen verhaal’

Jan Overeem: ‘Het scoren is een hulpmiddel voor je eigen verhaal’

Marleen Rebel laat zien hoe het scoren van een melkveehouderij gaat, dit keer gaat ze langs bij een melkveehouderij in de Gelderse Vallei. Sinds 2019 is Rebel een van de twee onafhankelijke scoorders in dienst van Boert Bewust, met veel plezier. “Je merkt dat boeren en tuinders enthousiast zijn over hun deelname. En trots op hun bedrijf, ze praten er graag over!”

Rebel begint haar keuring vandaag – zoals vaak – aan de keukentafel. Gezamenlijk gaan ze het scoreformulier langs, de benodigde bewijzen heeft het echtpaar al verzameld voor Rebel. “Niet iedere Boert Bewust-deelnemer staat te springen wanneer een scoorder op bezoek komt”, weet Jan Overeem, bestuurslid Stichting Boert Bewust. “Het voelt soms als een controle voor de agrarische ondernemers. Ik zie de score vooral als een hulpmiddel voor het verhaal dat deelnemende boeren en tuinders willen uitdragen. Door samen met de scoorder alle thema’s langs te gaan, krijg je zelf meer inzicht in de plussen van je bedrijf. Die kun je dan verwerken in jouw verhaal dat je wilt uitdragen naar de samenleving. Daarnaast laten we door te scoren aan de maatschappij zien dat alle boeren en tuinders van Boert Bewust aan een bepaalde basis voldoen.”

Herscore

Het scoreformulier is de Boert Bewust-deelnemers niet onbekend. “Die krijg je bij aanmelding, dus je weet precies wat erop staat”, vertelt Rebel. “Het zijn ook bekende punten waarnaar we vragen, zoals vragen over ruwvoeraankoop, erfafspoeling en uitstoot. De onderdelen die aan bod komen, zijn zaken die de ondernemers extra op hun bedrijf doen naast wat volgens de wet verplicht is. Denk aan uitstraling van het bedrijf, zorgvuldig omgaan met klimaat en energie en een goede relatie met de samenleving.”

Vandaag betreft het bedrijfsbezoek een herscoring. Boeren en tuinders ontwikkelen zich continu, daarom volgt na drie jaar standaard een herkeuring. “Dat is ook in het voordeel van de deelnemers”, vindt Jan Overeem. “Stel dat je drie jaar geleden nog geen groene energie opwekte, maar dat je dak nu vol ligt met zonnepanelen. Dat wil je dan ook graag via je score kunnen laten zien.” Rebel ziet de herscore ook als een moment van terugkijken voor de Boert Bewust-deelnemers.

Natuur en milieu

Het onderdeel natuur heeft in vergelijking met 3 jaar geleden een grotere plek gekregen op het scoreformulier. De Gelderse melkveehouder krijgt daarom punten voor de bloeiende akkerranden en kruidenrijk grasland. Ook het insectenhotel dat op het erf staat is een extra puntje waard. Het scoren gaat vaak zo soepel als vandaag, weet Rebel uit ervaring. Ook Overeem heeft nog nooit meegemaakt dat een potentiële boer of tuinder is afgewezen om de punten. “Je weet van tevoren waaraan je moet voldoen.” Overigens krijgt hij wel eens kritische opmerkingen over de onderwerpen waarop wordt gescoord. “Maar dat juichen wij van harte toe, denk gerust mee over relevante thema’s die misschien nu nog ontbreken op de scorelijst, wij herzien deze jaarlijks.”

Wanneer het scoreformulier helemaal is doorlopen loopt Rebel samen met de melkveehouder nog een rondje om het erf. Trots laat hij de ontvangstruimte voor gasten zien en uitgebreid vertelt hij over wat de windmolen hem aan energie oplevert. Rebel maakt nog een foto van de bezinksloot en kan dan mededelen dat het minimale aantal punten voor deelname ruimschoots behaald is: deze melkveehouder mag de komende drie jaar wederom zijn enthousiaste verhaal onder de vlag van Boert Bewust delen met de maatschappij!

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.